- Διαπίστευση Νο. 825 κατά ΕΣΥΔ με το Πρότυπο ΕΝ 17020 Φορέας τύπου Α

- Κοινοποίηση με αριθμό 2410 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (NANDO)

- Αρχικοί έλεγχοι κατασκευών εξοπλισμού στον κατασκευαστή κατά Ενότητα Ζ΄ PED

- Αρχικοί έλεγχοι Παραλαβής Εγκατάστασης Ατμολέβητα Καινούργιου ή Μεταχειρισμένου σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία ΦΕΚ 2656/Β/2012

- Αρχικοί έλεγχοι και Συμμόρφωση εγκαταστάσεων Δεξαμενής και Σωληνώσεων Υγραερίου (LPG) σε Πρατήρια Καυσίμων Αερίων.

- Περιοδικοί έλεγχοι Ατμολεβήτων Κατηγοριών Α,Β,Γ, Ασφαλιστικών Βαλβίδων όλων των τύπων, Δεξαμενών υγραερίου (υπόγειων & υπέργειων), Δεξαμενών Κρυογεννικών υλών με εξωτερική σταθερή μόνωση και δίχως μόνωση, Δεξαμενών μεγάλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης LPG, Αεριοφυλακίων και δεξαμενών Αζώτου, Συμπλέγματα Σωληνώσεων υπό πίεση.

- Δοκιμές Πίεσης με νερό με ίδια μέσα και διατάξεις βαρέως τύπου                                (Υδραυλικές δοκιμές)

- Δοκιμές Πίεσης με Αέριο Άζωτο με ίδια μέσα και διατάξεις βαρέως τύπου                (Πνευματικές δοκιμές)

 

Κατεβάστε την αίτηση:

1457060373 1 02ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε;
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Προφίλ

H WPI Μ.Ε.Π.Ε παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης και αποτελέσματα έλεγχου με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας σε πολλά σημεία υποστήριξης ανα την Eλλάδα

Επικοινωνία

WPI ΜΕΠΕ - Δημοκρατίας 77
Περαία / Θεσσαλονίκη - TK 57019

2392027347

2392027347

khari@tee.gr